برچسب: دعوت نامه ویزای شینگن

دعوت نامه ویزای شینگن

دعوت نامه ویزای شینگن

دعوت نامه ویزای شینگن یعنی اینکه شخصی حقیقی یا حقوقی شما را از کشور خودتان به کشور عضو پیمان شینگن برای انجام کارهای مختلف، دعوت می کند. کار هایی که برای آن …

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0 دیدگاه